Genel Bilgi

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitüler, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3/f maddesi gereğince, Üniversitelerde ve Fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609).

Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Kanun'un 19. maddesi gereğince Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulmuş dört enstitüden biridir.

Enstitü'nün amacı; Siirt Üniversitesinde Sağlık Bilimlerine dayalı Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve İlkeleri doğrultusunda ve "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütmektir.

Doç.Dr TUNCAY TUFAN
Güncelleme : 8.02.2019 16:02:05